NMF har opprettet en tilskuddsordning for sesongen 2023, og ønsker med dette å være en støttespiller for utøvere og familier som har det økonomisk vanskelig. Familier eller utøvere, som har økonomiske utfordringer, kan via klubb søke om tilskudd til å få betalt Nasjonal lisens for inneværende år.

For når det gjelder lisensstøtte for flyktninger er det også mulig å søke etterskuddsvis støtte for «kom-og-prøv-lisens», både engangs og én-måneds.

Søknadsfrist: Løpende

Behandlingsfrist: Løpende men inntil to uker er målet.

Opplysninger du må ha tilgjengelig ved innsending:

KIDnr finner klubben ved å logge inn i SportsAdmin. Klikk på 'Lisens', 'Lisenser' og søk opp personen som søker tilskudd. KIDnr ser du under 'Betalingsinformasjon' på høyre side. Dersom det ikke ligger en utskrevet lisens på personen, vil det ikke være et KIDnr tilgjengelig. En lisens vil da bli opprettet ved godkjent søknad.

Behandling av søknad: Innsendte søknader blir behandlet av en nedsatt arbeidsgruppe i NMF. NMF sentralt vil være ansvarlig for administrering av ordningen. Søknadene vil kunne være tilgjengelig for de personene i NMF som er direkte involvert i behandlingen, og alle data vil bli slettet umiddelbart etter at alle søknader er behandlet. Ved innvilget søknad vil NMF dekke lisens for søker. Det vil ikke bli foretatt utbetaling til søker. Dersom du allerede har betalt lisensen for sesongen 2023, vil du få et eget spørsmål om dette i søknadsprosessen.

Alle søknader behandles konfidensielt

Ansvarlig søker i klubb
Vennligst oppgi navn på ansvarlig søker i klubb
Vennligst oppgi funksjon for ansvarlig søker i klubb
Vennligst oppgi e-postadresse for ansvarlig søker i klubb
Vennligst oppgi telefonnummer for ansvarlig søker i klubb
Vennligst oppgi klubbnavn
Lisenspliktig person det søkes tilskudd for
Vennligst oppgi navnet på den lisenspliktige personen som søker tilskudd
Vennligst oppgi fødselsdato på den lisenspliktige personen (oppgi i dd/mm/åå)
Hvilken lisens søkes det for: Nasjonal lisens/Kom-og-prøv lisens
Opplysinger kom og prøv lisens
Navn på mottaker av kom og prøv lisens
Navn på betaler av kom og prøv lisens
Kontonummer som er blitt belastet
Betalings informasjon
Vennligst oppgi KIDnr for den lisenspliktige personen. KIDnr finner klubben ved å logge inn i SportsAdmin. Klikk på 'Lisens', 'Lisenser' og søk opp personen som søker tilskudd. KIDnr ser du under 'Betalingsinformasjon' på høyre side. Dersom det ikke ligger en utskrevet lisens på personen, vil det ikke være et KIDnr tilgjengelig. En lisens vil da bli opprettet ved godkjent søknad.
Dersom søknaden innvilges vil beløpet bli refundert til det kontonummeret som ble brukt til å betale lisensen. Vennligst oppgi kontonummeret nedenfor, samt kontoinnehavers navn
Vennligst oppgi kontonummeret
Vennligst oppgi kontoinnehavers navn